AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

BA-HR front

Ønsker du å jobbe med skatt og struktur innen kapitalforvaltning og private equity i Advokatfirmaet BA-HR?

Vi søker etter advokatfullmektiger/advokater som har lyst til å jobbe med skatterettslige og strukturelle spørsmål i BA-HRs markedsgruppe for kapitalforvaltning og private equity. Både nyutdannede og kandidater med 1-2 års erfaring oppfordres til å søke.

Kapitalforvaltning og private equity i BA-HR

Vår markedsgruppe for kapitalforvaltning og private equity har fulgt bransjens utvikling fra dens spede begynnelse og kombinerer juridisk spisskompetanse med inngående kjennskap til bransjen og dens særlige behov, innen alle deler av markedet. Denne kombineres med firmaets øvrige kompetanseressurser i team skreddersydd for den enkelte klient og sak.

Markedsgruppen for kapitalforvaltning og private equity bistår en rekke norske og utenlandske investeringsmiljøer, hvorav mange er ledende aktører innenfor sine respektive områder. Markedsgruppen yter bistand knyttet til alle deler av klientenes virksomhet, herunder M&A/corporate, rammevilkår og regulatoriske forhold, etablering av forvaltningsmiljøer, produkter og fond, compliance/ESG, human capital mv. Et annet viktig område er skatt og strukturering. Her opplever markedsgruppen stor pågang og oppdragsmengde, og det er derfor nå behov for flere ressurser.

Hva vi ser etter

Hvis du ønsker å arbeide i et ledende, hektisk og dedikert forretningsadvokatmiljø samt utvikle deg ved å samarbeide med noen av landets fremste advokater i krevende oppdrag for spennende klienter, så kan BA-HR og markedsgruppen for kapitalforvaltning og private equity være noe for deg. Du er en pålitelig, lærevillig og engasjert lagspiller som liker å arbeide hardt for å oppnå ekstraordinære resultater for våre klienter.

Tidligere erfaring med kapitalforvaltning er ikke noe vi forventer, men interesse for og/eller erfaring med skatterettslige spørsmål er viktig. Videre forutsetter vi at du har vilje og ønske til å lære om kapitalforvaltning og er klar til å yte nødvendig innsats over tid for å bli en dyktig advokat innenfor dette feltet. Slik vi ser det bygger BA-HRs suksess på kombinasjonen av bred fagkunnskap og inngående klientforståelse, og du bør se verdien i dette.

Hva du kan forvente

BA-HR er en kunnskapsbedrift, og kvaliteten på vårt arbeid er avhengig av de som arbeider hos oss. Våre medarbeidere er BA-HRs viktigste ressurs, og vi legger ned mye innsats i tett oppfølging og individuell utvikling av hver enkelt advokat.

Vi vil selvsagt legge forholdene til rette for at også du skal få best mulig advokatskole og karriereutvikling hos oss. Det viktigste bidraget til din personlige utvikling og fremgang må imidlertid komme fra deg selv – gjennom dedikasjon, pågangsmot og fokusert arbeid over tid.

Vi stiller høye krav, men vi kan love deg både tett oppfølging og krevende og varierte utfordringer. Som medarbeider i BA-HR generelt, og som medlem av markedsgruppen for kapitalforvaltning og private equity og faggruppen skatt spesielt, vil du få muligheten til å utvikle deg til en topp forretningsadvokat på sikt. Hvor langt du vil nå, vil være opp til deg selv.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med:

HR-sjef Siw Åsrud Toussaint, siw@bahr.no eller 21 00 00 50/ 98 24 05 30 eller

Partner Peter Hammerich, ph@bahr.no eller 21 00 00 50 / 92 88 13 89

SØK STILLING HER