AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

BA-HR representerer Aukruststiftelsen i Høyesterett

BA-HR, ved partner Are Stenvik, representerer Aukruststiftelsen – en ideell stiftelse som har overtatt og forvalter opphavsrettighetene i Kjell Aukrusts åndsverk – i en tvist mot Caprino Filmcenter.

Saken gjelder filmprodusentens eventuelle rettigheter til de åndsverk filmen bygger på, nærmere bestemt retten til Kjell Aukrusts fantasibil Il Tempo Gigante. Hovedtemaet i saken er hvorvidt Caprino Filmcenter, som fikk tillatelse til å bruke Kjell Aukrusts Flåklypa-univers i filmen Flåklypa Grand Prix, kan motsette seg Aukruststiftelsens senere bruk av Kjell Aukrusts original­tegninger. Problemstillingen er om Aukrust­stiftelsen har rett til å gi Hunderfossen Familiepark tillatelse til å drive en berg- og dalbane basert på Il Tempo Gigante.

Dette er første gang Høyesterett får seg forelagt det prinsipielle spørsmålet om rekkevidden av rettigheter i bearbeidelser av originalverk, og hvordan disse rettighetene skal avgrenses mot originalopphavsmannens rettigheter.