AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

BA-HR representerte Aukruststiftelsen som vant ankesaken i Høyesterett

Høyesterett avsa 15. november 2017 dom i Aukrust-saken (HR-2017-2165-A), som gjaldt spørsmålet om berg- og dalbanen Il Tempo Extra Gigante i Hunderfossen Familiepark, laget i samarbeid med, og etter tillatelse fra, Aukruststiftelsen, er en krenkelse av Caprino Filmcenters opphavsrett til fantasibilen Il Tempo Gigante, slik denne fremsto i tidenes norske filmsuksess, Flåklypa Grand Prix.

Filmbilen ble skapt av tusenkunstneren Bjarne Sandemose da han var ansatt i Caprino Filmcenter, og var basert på en originaltegning av Kjell Aukrust. Det var enighet om at Sandemose tilførte originalverket kunstneriske trekk som har vern som bearbeidelse etter åndsverkloven, men partene var uenige om hva opphavsretten i bearbeidelsen (filmbilen) omfatter. 

I lagmannsretten vant Caprino Filmcenter frem med sitt krav om opphavsrettskrenkelse. Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom på grunn av feil rettsanvendelse. Opphavsretten i filmbilen som bearbeidelse omfatter, etter Høyesteretts syn, bare det forfinete kunsthåndverksmessige uttrykket med høy grad av finish, som Sandemose ga bilen. Den omfatter derimot ikke ideene bak filmbilen eller noen av de trekkene som kan tilbakeføres til originalopphavsmannen, Kjell Aukrust.

De trekkene som omfattes av opphavsretten i bearbeidelsen, er ikke etterlignet i Il Tempo Extra Gigante, og Caprino Filmcenter kan derfor ikke på opphavsrettslig grunnlag forby Hunderfossen Familiepark å drive berg- og dalbanen. Høyesterett kom videre til at Caprino Filmcenter ikke kan nekte Aukruststiftelsen og Hunderfossen å bruke navnet Il Tempo Extra Gigante etter regelen om tittelvern i åndsverkloven § 46. 

Dommen klargjør hva som kreves for å få opphavsrett i en bearbeidelse, og opphavsrettens utstrekning. Dommen avklarer videre at tittelvernet etter åndsverkloven § 46 ikke kan påberopes av en bearbeider overfor originalopphavsmannen.

Dommen har prinsipiell betydning for avgrensningen av opphavsrettighetene mellom originalopphavsmenn og bearbeidere. Slike spørsmål kan oppstå i mange sammenhenger, for eksempel mellom en forfatter og en oversetter, mellom forfatteren av en roman og forfatteren av et filmmanuskript basert på romanen, mellom disse og en filmregissør eller produsent, mellom en komponist og en arrangør osv.

BA-HR, ved partner Are Stenvik, representerte Aukruststiftelsen.