AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

Fra signeringen av avtalen: Fra v. Lene E. Nygård advokatfullmektig i BAHR, Beret Sundet partner i BAHR, Eyvinn Rudjord Helgevold juridisk rådgiver og styresekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind  generalsekretær i Redningsselskapet, Rolf Johan Ringdal partner i BAHR, Richard Sjøqvist partner og styreleder i BAHR, og Morten P. Smørdal Managing Partner i BAHR.

BAHR OG REDNINGSSELSKAPET INNGÅR SAMARBEIDSAVTALE

BAHR og Redningsselskapet (RS) har inngått en avtale om samarbeid over en to-årsperiode, med mulighet for forlengelse. BAHR vil yte pro bono advokatbistand innen de mange felt som er viktige for RS’ virksomhet, og firmaets medarbeidere vil få anledning til å delta i RS’ brede tilbud til fremme av sikkerhet til sjøs.

RS er en norsk humanitær organisasjon, etablert i 1889, som arbeider for å gjøre det tryggere å ferdes på og ved sjøen. Virksomheten er i stor grad basert på frivillighet, og formålet er å redde liv, berge verdier og drive forebyggende aktivitet. I 127 år har RS vært en stor, landsomfattende dugnad. Enkeltpersoner, foreninger, næringsliv og myndighetene bidrar i RS’ viktige oppdrag for å gjøre det tryggere å ferdes på havet.

- Vi er stolt og glade for å støtte en organisasjon med et så viktig samfunnsoppdrag som det Redningsselskapet har. For oss er det viktig å kunne bidra med det vi kan best - juridiske tjenester – og samtidig skape engasjement internt og eksternt for hva Redningsselskapet står for. Vi ser frem til dette samarbeidet, sier Managing Partner i BAHR, Morten P. Smørdal.

- Vi er en organisasjon som lever av innsamlede midler og støtte fra medlemmer og myndigheter. Det gjør at vi hele tiden må søke gode samarbeidspartnere som ønsker å gi mer enn de tar. Denne avtalen er et eksempel på at advokatfirmaet BAHR ser det som verdifullt å gi av sin kompetanse til en organisasjon som vår, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind.

***

REDNINGSSELSKAPET I KORTFORM

RS' visjon er at ingen skal drukne og formålet er å redde liv, berge verdier og drive forebyggende aktivitet.

RS har 54 operative redningsskøyter, som betjener 59 stasjoner langs Norges 100 000 km lange kystlinje, samt på innsjøene Femunden og Mjøsa. 25 stasjoner betjenes av 197 fast sjøansatte og 24 stasjoner betjenes av frivillige. Et mannskap på 1300 frivillige bemanner halvparten av redningsskøytene som utgjør ryggraden i RS' virksomhet og som er en viktig del av beredskapen langs kysten.

De frivillige, kvinner og menn, kommer fra alle sosiale lag og yrkesgrupper. Frivilligheten på land omfatter mye mer enn tradisjonelt innsamlingsarbeid. Tusenvis av dedikerte og profesjonelle frivillige på land jobber blant annet med kunnskapsformidling, sjøvettarbeid og kurs for å gjøre sjøen tryggere. De frivillige i sjøredningskorpsene gir 140 000 dugnadstimer i året for å trygge norske farvann.

Opplysnings- og ulykkesforebyggende virksomhet

RS er ledende i Norge innen opplysnings- og ulykkesforebyggende virksomhet for å gi bedre sikkerhet til sjøs. Målgruppene strekker seg fra de aller yngste til voksne som bruker sjøen som rekreasjonsområde, eller har sjøen som arbeidsplass. Årlig deltar mer enn 30 000 unge sjøvettopplæring og flere tusen voksne deltar på kurs.

Internasjonalt og humanitært arbeid

I perioden juli 2015 til juni 2017 inngikk redningsskøyta «Peter Henry von Koss» sammen med skipet «Siem Pilot» i flyktningeoperasjonen i Middelhavet. Innsatsen i Hellas bidro til å redde over 60 000 flyktninger og migranter i havsnød. Alene reddet mannskapet på «Peter Henry von Koss» 6 400 mennesker. RS bistår sin greske søsterorganisasjon, Hellenic Rescue Team, på flere felt for å opprettholde lokal beredskap i tilknytning til humanitære redningsoperasjoner i Middelhavet.

 

Bildetekst: Fra signeringen av avtalen: Fra v. Lene E. Nygård advokatfullmektig i BAHR, Beret Sundet partner i BAHR, Eyvinn Rudjord Helgevold juridisk rådgiver og styresekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind  generalsekretær i Redningsselskapet, Rolf Johan Ringdal partner i BAHR, Richard Sjøqvist partner og styreleder i BAHR, og Morten P. Smørdal Managing Partner i BAHR.