AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

Forslag til skatteendringer mv. i revidert nasjonalbudsjett for 2017

Solberg-regjeringen la 11. mai 2017 frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017, men uten at det foreslås store endringer på skatte- og avgiftsområdet. Sentralt står forslaget om skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskaper samt enkelte justeringer i finansskatten. I tillegg varsles det om kommende endringer, for blant annet beskatning av opsjoner i arbeidsforhold i små, nyetablerte selskaper.

I vårt nyhetsbrev omtales de viktigste forslagene vedrørende skatt og avgift, les mer HER.