AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

Høringsnotat om endringer i rentebegrensningsreglene

I høringsnotat av 4. mai 2017 foreslår Finansdepartementet en utvidelse av rentebegrensningsreglene. Endringene gjelder primært for selskap mv. som inngår i konsern hvor det foreslås at også eksterne renter kan avskjæres. Til gjengjeld innføres det for disse selskapene en sikkerhetsklausul basert på egenkapitalandel. Endringene foreslås innført med virkning f.o.m. inntektsåret 2018.

Les mer om dette i vårt nyhetsbrev HER