AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

Nyhetsbrev Konkurranserett | Anbudssamarbeid

Høyesterett avsa 22. juni 2017 dom i den såkalte Ski Follo Taxi-saken, som bidrar til nyttig avklaringer knyttet til når et anbudssamarbeid utgjør en formålsovertredelse i henhold til forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranselovens § 10. At et samarbeid kategoriseres som en formålsovertredelse har som konsekvens at det vil foreligge et brudd på loven selv om det ikke er påvist noen konkret negativ virkning på konkurransen. Etter vår oppfatning bidrar Høyesteretts avgjørelse i betydelig grad til å avklare hovedtrekkene i den vurdering som må foretas når man skal ta stilling til om et anbudssamarbeid utgjør en formålsovertredelse. Dommen er dermed av betydelig interesse for virksomheter som er aktive i markeder der konkurransen ofte knytter seg til anbudskontrakter.

Les mer om dette i vårt nyhetsbrev HER