AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

Låntaker tapte mot Nordea i lagmannsretten

En låntaker saksøkte Nordea for uforsvarlig rådgivning i forbindelse med opptak av lån i sveitserfrancs. Lånet ble avsluttet med betydelig tap fordi sveitserfrancs over tid styrket seg kraftig mot norske kroner. Tingretten ga låntaker medhold og mente Nordea skulle ha frarådet opptaket av lån i sveitserfrancs. BAHR ble engasjert for å gjennomføre ankerunde. Frostating lagmannsrett frifant Nordea. Lagmannsretten mente Nordea hadde gitt fyldestgjørende orientering om risikoen ved å oppta lån i fremmed valuta, at Nordea ikke hadde frarådingsplikt, at det ikke var forhold som kunne begrunne erstatningsansvar og at det heller ikke var forhold som kunne begrunne tilsidesettelse av avtalen etter avtaleloven § 36.