AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

BA-HR front

Statsbudsjettet 2018: Frokostseminar fredag 13. oktober 2017

Statsbudsjettet for 2018 inneholder flere forslag til endringer i selskaps- og bedriftsbeskatningen som kan påvirke din virksomhet. Blant forslagene kan nevnes: 

• Selskapsskattesatsen reduseres til 23 % i 2018, men skattesatsen for selskap omfattet av finansskatten holdes på 25 %

• Oppjusteringsfaktoren aksjeutbytte mv. økes fra 1,24 til 1,33

• Ny opsjonsordning for små, nyetablerte selskaper innføres

• Beskatning av fondskonto endres fra 2019

• Rentebegrensningsreglene for finansforetak mv. endres

• Det innføres begrensning av muligheten for tapsfradrag når utbytte er skattefritt etter skatteavtale

• Overgangsregelen for aksjesparekonto endres

• Det innføres lettelser i formuesskatten og eiendomsskatten

Ønsker du en nærmere presentasjon av utvalgte endringsforslag, er det bare å melde seg på vårt frokostseminar i morgen, fredag 13. oktober. 

 

Sted |    Advokatfirmaet BA-HR, Tjuvholmen allé 16

Dato |    Fredag 13. oktober 2017

Tid    |   08.30 - 10.00. Det vil bli servert frokost fra kl. 08.15

 

Ønsker du en nærmere presentasjon av utvalgte endringsforslag, er det bare å melde seg på vårt frokostseminar i morgen, fredag 13. oktober.

PÅMELDING via link HER

 

Velkommen!