AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

Stortinget - statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018: sentrale forslag til skatte- og avgiftsendringer

I dag la Regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2018. Statsbudsjettet inneholder forslag med betydning for kapitalforvaltningsbransjen, som bl.a. regler om skjerpet beskatning av fondskonto, redusert selskapsskatt og økt «eierskatt» for personlige aksjeinntekter. Videre utvides overgangsregelen for aksjesparekonto til utløpet av 2018. Det var også ventet flere andre endringer, bl.a. ny rentebegrensningsregel og regler om når selskaper skal anses hjemmehørende i Norge. Disse forslagene kom ikke i dag, men det varsles at ny rentebegrensningsregel antakelig får virkning fra 1. januar 2019.

LES MER