AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

Norwegian - Foto - Reuters

Viktig dom for Norwegian

Norwegian vant ankesak for Borgarting lagmannsrett i sak om piloter og kabinansatte har krav på at morselskapet (Norwegian Air Shuttle ASA) er arbeidsgiver, samt tilsvarende krav mot det driftsoperative selskapet Norwegian Air Norway. Ved dom etter børsslutt fredag 26. januar 2018 ble begge Norwegian-selskapene frifunnet. BAHR ved advokatene Tarjei Thorkildsen og Christian Backe førte saken for Norwegian.

Det var et hovedspørsmål i saken om driftsmodellen med kjøp av tjenester, herunder bemanningstjenester, står seg som entreprise eller om det i realiteten var tale om innleie av personell. Lagmannsretten kom enstemmig til at det foreligger en rettmessig entreprise, og har ved det akseptert den nye driftsmodellen som Norwegian-konsernet bygger på.

 

Dommen kan du lese HER