AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

BA-HR representerer Bergen Sentrum Tomteselskap AS i Høyesterett

BA-HR, ved partner Sam E. Harris, representerer Bergen Sentrum Tomteselskap AS - som eier eiendommen «Zachariasbryggen» i Bergen sentrum – i tvist overfor Zachariasbryggen AS.

Saken gjelder vederlagsfastsettelse for Bergen Sentrum Tomteselskap AS’ (tidligere bortfester) overtakelse av bygningsmassen på Zachariasbryggen fra tidligere fester, Zachariasbryggen AS. Konkret gjelder saken rettsanvendelsen knyttet til beregning av vederlag etter tomtefesteloven § 41 andre ledd.

Dette er første gang Høyesterett får seg forelagt det prinsipielle spørsmålet om rettsanvendelsen knyttet til beregning av vederlag etter tomtefesteloven § 41 andre ledd.