AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

Kapitalforvaltning nr 8/2017 - Forbrukerombudet blir til Forbrukertilsyn

Regjeringen har foreslått å endre håndhevingsreglene i markedsføringsloven. Med forslaget vil Forbrukerrådet endre navn til Forbrukertilsynet, få større adgang til å fatte vedtak overfor næringsdrivende og selv kunne sanksjonere brudd på markedsføringsregler gjennom overtredelsesgebyr. Endringene vil trolig bli vedtatt av Stortinget i juni og er aktuelle for aktører som selger finansielle tjenester og produkter til forbrukere.

Les mer om dette i vårt nyhetsbrev HER