AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

BAHR skolen - teori i praksis

Det juridiske studiet er teoretisk rettet. En viktig del av vår hverdag innebærer imidlertid å operere i en praktisk orientert rolle. Hos oss lærer vi best gjennom å påta oss utfordrende og interessante oppdrag som løses i fellesskap.

BAHR er en løsningsorientert rådgiver, og vi har behov for en felles praktisk tilnærming til oppgaven. For å balansere den praktiske og teoretiske læringen, har vi opprettet BAHR-skolen, som er fellesnevneren for den organiserte og kontinuerlige videreopplæringen av alle ansatte.

Mer enn juss

Gjennom året underviser vi i ulike moduler, der juss kombineres med for eksempel språk, etikk, økonomiforståelse, forhandlingsteknikk og klientsamarbeid. Juridiske emner tilpasses den enkeltes arbeidsfelt og erfaring, og vi underviser blant annet i selskapsrett, verdipapirhandel, oppkjøp og transaksjoner, prosess, arbeidsrett og konkurranserett. Enkelte av disse modulene er godkjent av Advokatforeningen som videreutdanning.

Gjennom vår- og høstsemesteret arrangerer vi samlinger der vi gjør dypdykk i relevante juridiske og praktiske temaer. Eksempler på noen av kursene på BAHR-skolen er:

Introduksjonskurs:

Som nyansatt advokatfullmektig går du gjennom et ukelangt kurs med praktisk innføring i alt fra datasystemer til administrative rutiner. Der vil du også delta på et kulturseminar med vekt på temaer som BAHRs historie, vårt verdigrunnlag, klientsamarbeid, advokatetikk med videre.

Markedsgruppe- og faggruppekurs:

BAHR er inndelt i seks markedsgrupper og flere faggrupper. Gruppene har spesialiserte kurs og seminarer med fokus på relevante temaer for den aktuelle gruppen, og særskilte kurs for våre nye advokater

Generelle kurs:

Disse gjelder ulike juridiske fagfelt, men er primært rettet mot advokater som ikke jobber på det aktuelle feltet. Hensikten er at alle som jobber i BAHR skal ha en oversikt over sentrale forretningsjuridiske problemstillinger som typisk kan oppstå.

Spesialkurs:

BAHR arrangerer en rekke spesialkurs innenfor temaer som for eksempel prosjektstyring og ledelse, økonomiforståelse og regnskapsanalyse, engelsk for jurister med mer. I tillegg oppfordres du til å være med på eksterne kurs, blant annet de som arrangeres av Juristenes Utdanningssenter.