AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

Finans

Finans

Kapitaldekningskravene for banker, forsikringsselskaper og kredittforetak har medført at finansinstitusjonene har vært nødt til å revurdere balanseposisjonene. I et krevende marked har det vært behov for å styrke det norske innlånsmarkedet samt å bidra til en utvikling av de ulike finansielle instrumentene som benyttes i dagens marked. 

Våre tjenester

Vårt team har bistått med å rådgi konsesjonsbelagte foretak som for eksempel banker, kredittforetak, betalingsforetak og andre finansinstitusjoner samt verdipapirforetak. Vi har hatt fokus både på rammevilkår, utlån, innlån, betalingsformidling og derivathandel. Vi legger vekt på å samarbeide med andre kunnskapsområder i firmaet for å gi de aller beste rådene. Vi er spesielt kjent for å arbeide med større syndikerte og internasjonale transaksjoner, samt etablering av obligasjonsprogrammer og tilretteleggelse av obligasjonslån både i Norge og internasjonalt. Vi er vel anerkjent i forbindelse med regulatoriske forhold knyttet til bank, kredittforetak, betalingsforetak, verdipapirforetak og verdipapirfond.

Corporate

BAHRs Corporategruppe arbeider innenfor en rekke sektorer, med særlig fokus på olje og gass, oljeservice, bank og finans, shipping, private equity, eiendom, farmasøytisk industri og detaljhandel. Gruppen trekker på spesialkompetanse fra andre grupper i firmaet for å skreddersy leveransen for den enkelte sak.

Våre tjenester

Klienter forventer førsteklasses, effektive og praktisk orienterte råd som tilfredsstiller de høyeste internasjonale standarder, samt viser en grundig forståelse av deres strategiske og kommersielle målsetninger. Corporategruppen har både evne, ressurser, erfaring og pågangsmot til å levere. Vi håndterer alt fra tradisjonelle oppkjøp til de aller største og mest komplekse transaksjoner, og setter sammen et team som er tilpasset det aktuelle arbeidsomfang og kvalifikasjonskrav. Corporategruppen kan bidra på alle stadier i prosessen, fra forprosjektering til strategi, strukturering, forhandlinger, dokumentasjon og hele veien til implementeringsfasen etter gjennomføring av transaksjonen.

Konstante topplasseringer hos ledende ratingbyråer bekrefter at BAHR har utviklet betydelig kompetanse innen børs- og verdipapirrett, selskapsrett og kontraktsrett. Corporategruppen bistår blant annet med børsnoteringer, fusjoner, fisjoner, restruktureringer, emisjoner og oppkjøp, samt i regulatoriske forhold.

En sømløs tilnærming til store, komplekse og ofte multinasjonale transaksjoner er blant kjennetegnene ved vår praksis. Mange ledende norske og globale aktører henvender seg til oss i komplekse og multinasjonale saker, vel vitende om at vårt team har den brede internasjonale erfaringen, kunnskapen og forretningsforståelsen som de forventer.