AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

Oil Services & Shipping

Skipsfart og tjenesteleveranser innen olje- og gassindustrien er viktige markeder i Norge. Også internasjonalt har norsk skipsfart hatt en ledende posisjon i generasjoner, og innen oljeserviceindustrien har Norge vært en sentral bidragsyter siden slutten av 1960-årene.

Våre tjenester

Vi samarbeider tett med toneangivende og etablerte markedsaktører, men vi bistår også mindre og nye virksomheter innen shipping og oljeservice. Vårt team besitter meget god markedsforståelse. Teamet består dels av advokater med bakgrunn fra bransjen og med internasjonal erfaring, men også av spesialister innen blant annet bank og finansiering, prosedyre, konkurranserett, miljø, forsikring og skatt. Vi rådgir og bistår ved alle aspekter i den forretningsmessige hverdag og kan bidra ved strategiplanlegging, kontraktsforhandlinger, kontrakts- og dokumentutarbeidelse, prosjektgjennomføring og tvisteløsning. Du kan forvente førsteklasses bistand og innsats som forsvarer Chamber Globals beskrivelse av BAHR som et ”really top-notch firm” innen området.