AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

Olje & energi

Olje - og energisektoren har en unik posisjon i norsk økonomi. Petroleumsreservene modnes, men den senere letevirksomheten har ledet til flere nye store funn. Produksjon og salg av olje og gass vil fortsatt være svært viktig for Norge i de kommende tiår.

Samtidig har Norge også en stor produksjon av fornybar energi gjennom vannkraften. Tradisjonelt har vannkraft vært den dominerende kilde for norsk energiproduksjon og dekker en vesentlig del av norsk etterspørsel. Senere år har alternative kilder til fornybar energi, infrastruktur og teknologi vært i sterk utvikling, som for eksempel vindkraft, småkraft, fjernvarmeanlegg og karbonfangst.

Olje og gass

Norsk sokkel er en av verdens mest attraktive steder for olje- og gassproduksjon, og norsk petroleumsindustri nyter godt av et sterkt kompetansemiljø, ledende teknologi og stabile rammevilkår. Samtidig som bransjen utfordres av at eksisterende felt modnes, kostnadspress og usikker oljepris, har økt letevirksomhet og åpning for nye aktører resultert i nye store funn, økt innovasjon og forlenget levetid for eksisterende felt. Produksjon og salg av olje og gass vil fortsatt være svært viktig for Norge i de kommende tiår.

Våre tjenester

BAHRs olje- og energigruppe arbeider tett med flere ledende aktører på norsk sokkel, og følger utviklingen på nært hold. Vi er faglig sterke innenfor de rettsområdene som er relevante for industrien. Vi er rådgivere i transaksjoner og representerer selskapene i tvister. Vi bistår også i forbindelse med større utbyggingsprosjekter. Videre har vi omfattende virksomhet innenfor det regulatoriske området med utstrakt myndighetskontakt. BAHR har også bred kompetanse innenfor energibeskatning, og vi representerer flere store oljeselskaper i større skattesaker for domstolene.

Kraft og fornybar energi

Norge er en av verdens største produsenter av fornybar energi. Nesten all norsk strømproduksjon er basert på vannkraft. Produksjonskapasiteten er i ferd med å bygges ut ytterligere gjennom utvikling av vindkraft og småkraft, blant annet drevet av det felles norsk/svenske markedet for grønne sertifikater. Utviklingen medfører også at det norske strømnettet gjennomgår en kraftig opprustning, og at det skal bygges nye undersjøiske kabler til Tyskland og Storbritannia for utveksling av elektrisitet.

Våre tjenester

BAHRs energigruppe arbeider tett med flere ledende aktører i det norske markedet. Vi fokuserer på rammevilkår og regulatoriske spørsmål, transaksjoner, tvisteløsning og skatt. Vi er løpende involvert i en betydelig andel av de sakene som preger det norske markedet.