AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

Industri Handel Arbeidsliv

Blant firmaets viktigste klienter er store og mellomstore norske og internasjonale industri- og handels- og servicebedrifter, samt arbeidslivets organisasjoner. Våre klienter er aktive på forskjellige sektorer innen industri og handel i vid forstand, herunder media, detaljhandel, nærings- og nytelsesmidler og servicenæringen.

Våre tjenester

Vår bistand spenner fra løpende rådgivning knyttet bl.a. til kontrakter, rettighetsforhold og personalspørsmål, til enkeltstående transaksjoner så som kjøp og salg av virksomheter og omorganiseringer. Vi bistår styre og ledelse i spørsmål knyttet til virksomhetsstyring, deltar ved forhandlinger, utarbeider avtaler, selskapsdokumentasjon og annen dokumentasjon, gir råd om konkrete rettsspørsmål og opptrer som prosessfullmektig i tvister for domstoler og i voldgiftssaker. Våre advokater er spesialister innenfor områdene selskapsrett, kontraktsrett, arbeidsrett, markedsføringsrett, distribusjons- og mellommannsforhold (inkl. kjededrift), tvisteløsning og offentlige rammevilkår.