AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

Arbeidsrett

De fleste bedrifter kan selv håndtere mange av de problemstillinger som oppstår i løpende arbeidsforhold. Men fra tid til annen kan bedriften stå overfor mer kompliserte arbeidsrettslige problemer. Riktig håndtering kan ha stor betydning.

Våre tjenester

Vi tilbyr tjenester innenfor hele det arbeidsrettslige området. Vår bistand er innrettet både mot forretningsmessige transaksjoner og virksomhetens løpende arbeidsrettslige utfordringer. BAHRs arbeidsrettslige tjenester bygger på respekt for alle involverte, og vi tilstreber effektive løsninger basert på kommersiell forståelse. Vi utarbeider blant annet skreddersydde kompensasjons- og incentivordninger, og vi har bred erfaring med de utfordringer som kan oppstå i tilknytning til virksomhetens pensjonsordninger samt i prosesser overfor tillitsvalgte og fagforeninger.