AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

Restrukturering og insolvens

Vi har i de siste årene hatt mest fokus på å være rådgivere for finansinstitusjoner, verdipapirforetak, obligasjonseiere eller andre klienter i forbindelse med finansielle utfordringer. Norsk lovgivning er dessverre langt fra optimal for å gjennomføre kompliserte gjeldsforhandlinger og krever omfattende kunnskap om alternative prosesser.

Våre tjenester

Vårt fokus er å bidra til en rekonstruksjon av balansen og likviditet samt unngå konkurs. Vi har gjennom vårt arbeid ledet omfattende frivillige gjeldsforhandlinger med krevende utfordringer i krysningspunktetmellom løpende forretningsdrift og konkurs. Vi har omfattende erfaringer fra insolvensprosesser i Norge, USA, UK, Singapore og andre land. Våre klienter verdsetter vårt syn om at det mest verdibringende i en utfordrende situasjon er å unngå offentlig administrasjon eller konkurs dersom det finnes forretningsmessig håp. Vi samarbeider i omfattende grad med vår prosedyregruppe.