AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

Internasjonalt

BAHR internasjonalt

Mange av våre klienter har røtter i Norge, men globalt forretningsfokus og internasjonale utfordringer. Vi kan følge virksomheter ut i verden med råd og bistand tuftet på juss og erfaring. Ved behov kan vi trekke på vårt internasjonale nettverk av førsteklasses kolleger.

Uavhengig av tid og sted søker vi som norske advokater å tilfredsstille den strengeste internasjonale standard for oppfølgning og oppdragsutførelse. Uten å tape klientens målsetning av syne, er det også vår oppgave å forstå og tilpasse oss kulturelle forskjeller, enten det er i arbeidsprosessene, i samarbeidsformen eller i forhold til mer generelle forventninger til adferd.

Vår tilnærming er å vurdere juridiske utfordringer på en praktisk og effektiv måte. Grundige juridiske vurderinger foretas, men lange avhandlinger leveres kun når oppgaven krever det. Resultatet er viktigst, og vi arbeider for at prosessen for å nå dit skal være så kort og målrettet som mulig.