AAA

Hold Ctrl (PC) eller Cmd (Mac)-tasten nede. Trykk på minus (-) for å forminske eller pluss (+) for å forstørre.

organisering2

Organisering

BAHR er et ansvarlig selskap med delt ansvar. Øverste selskapsorgan er selskapsmøtet, der firmaets partnere, som eiere, drøfter og fatter beslutning i vesentlige saker.

Et styre – for tiden bestående av Richard Sjøqvist (styreleder), Peter Hammerich Stig L. Bech, Lars G. Norheim og Jon Christian Thaulow – ivaretar normale styrefunksjoner; herunder overordnet firmautvikling, strategisk planlegging og organisering av og tilsyn med firmaets virksomhet. Styret har etablert to særlige funksjoner og ansvarsområder: Kommunikasjon/mediekontakt (Morten P. Smørdal) og internasjonale relasjoner (Rolf Johan Ringdal).

Daglig ledelse og drift ivaretas av en daglig leder, for tiden Morten P. Smørdal, som også administrerer en stab av ikke-jurister innen økonomi, HR, IT, marked, bibliotek og andre service-funksjoner.

Advokatspørsmål – blant annet knyttet til oppdragshåndtering, rekruttering, kunnskapsoverføring, utdannelse og karriereutvikling – håndteres av daglig leder i samarbeid med ledelsen i de ulike markedsgruppene og/eller særlige utvalg.